YENİ SANAYİ DEVRİMİ ENDÜSTRİ 4.0

Güncelleme tarihi: 27 Oca 2021


“Aydınlık Gelecek, Karanlık Fabrikalarda.”

Endüstri 4.0 Nedir?

İnsanlığın ve teknolojinin ilerleyişi ve gelişimi ile birlikte karşı karşıya kalınan endüstriyel devrim ve değişimlerin, şu anki Türkiye ekonomisinde bulunan ve gelenekselleşmiş olan iş koşullarında yol açtığı değişimlerle insanın kas gücünün yerini teknolojik koşullar ve sermaye ile değiştirmeye doğru bir yol oluşmaya başladığını görebiliyoruz.

İngiltere’de ortaya çıkan Sanayi Devrimi sonrasında, insanların karşı karşıya kaldığı, bütün teknolojik gelişmelerin, zihnin gücü ve yetenek sahibi olan insanlara duyulan ihtiyacın arttığını görüyoruz. Endüstri 4.0 ile birlikte Doğu’daki üretim gücünün Batı’ya kaydırılmaya çalışıldığını söyleyebiliriz.

Gelenekselleşmiş iş modelimizde, insan gücü üzerine kurulu bu sürecin, endüstri 4.0 ile birlikte, teknolojinin gelişmesi ve fabrikalardaki sensörlü cihazların otomasyona dayalı olarak çalışan robotların kullanımının yaygınlaşması ile iş gücü piyasası üzerindeki etkileri, toplumda gelenekselleşmiş iş modelimizi ve insan kas gücüne duyulan ihtiyacı tehdit ettiğini söyleyebiliriz.

Tarihimize baktığımızda, üretimin yaygınlaşması hatta üretim kavramının ortaya çıkması, avcılık ve tarımcılık yapan göçebe insanların yerleşik hayata geçerek tarımı yaygınlaştırdığı tarım devrimi dönemidir. Tüketici rolünü üstlenen insanlar bu dönemden sonra tarımla ilgilenerek üretim yapmaya başlamışlardır ve böylece insanoğlu tüketici konumundayken aynı zamanda üretici rolünü de üstlenmiştir, bu döneminde beraberinde getirdiği şehirleşme ve ticaretin gelişmesi, teknolojik aletlere duyulan ihtiyacın başlaması ve artması, nüfus artışı gibi faktörlere neden olmuştur. Bu yüzden daha fazla ve daha hızlı malların makine gücü ve fabrika üretimi ile ortaya çıktığını da söyleyebiliriz.

Endüstri 4.0 devrimi hayatımıza nesnelerin interneti, otonom sistemler, makine iletişimi ve üretimde bireyselleşme gibi kavramları getirmiştir.

Daha falsa üretim yapabilmek için pazara çıkış hızı, esneklik ve verimlilik gibi maddelerin işlenebilmesi için teknolojik aletler, robotlar, tek bir tuşla rapor yapabilen programlar, otomasyona dayalı insan gücüne ihtiyaç duymayan robotlar ortaya çıkmıştır.

Bu durum Türkiye ekonomisi altıda bulunan her insana büyük etki edecektir. Endüstri 4.0‘ın beraberinde getirdiği teknolojik aletler, otomasyona dayalı robotlar, sensörlü fabrikalar, ne yazık ki kas gücüne fazlasıyla ihtiyaç duyulan fabrikalarda kas gücü yerine sermaye ile ikame edilebilen robotlar, teknolojik ürünler koyulacaktır. Buda büyük olasılıkta işsizlik oranının artmasına yol açacaktır.

Türkiye ekonomisi içerisinde işsizlik oranını artması, teknolojik ürünlerin kas gücünün ve insanların yerini alması onların psikolojisini etkileyecektir.

Bu durumda fabrikalarda bulunan İK departmanlarının ilgilenmesi gereken insanların bulunmadığı onların bilgilerinin entegre edilmediği bir fabrikada kas gücü yerine getirilen teknolojik ürünler olması sonucunda bu durumdan İK departmanlarında da değişim olacaktır.

Endüstri 4.0 ile ortaya çıkabilecek yeni meslekler, alışagelmediğimiz görevlerde ortaya çıkacaktır. Endüstri 4.0’dan önce kas gücüne ihtiyaç duyulan fabrikalarda insanları koordine eden koordinatörler yerine artık robotları koordine eden Robot Koordinatörlüğü gibi yeni meslekler ortaya çıkacaktır.

155 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör